Hva skjer når en mjølkebonde med håndlag og gjennomføringsevne blir gründer? Det har skjedd en stor utvikling på gården Dokken i Valdres fra 1996 og fram til i dag. 

Voldenivaldres Valdresbondemobler

Fjøset blir til møbelsnekkerverksted

Ola Volden drev som melkebonde på gården Dokken i Valdres. Siden 1996 hadde han og to kamerater drevet Falken Trevare. I 2003 solgte Ola seg ut av Falken Trevare og tok steget fullt ut. Han bygde om hele fjøsbygningen til et produksjonslokale. Der hjemme på gården startet Ola Valdres Bondemøbler i 2004.

I 2010 kom Lene inn i bildet og i 2011 bestemte de seg for å endre navnet til VB Design/Valdres Bondemøbler for å nå en bredere gruppe i markedet.

Historioe Voldenivaldres Lene

Navnet Volden i Valdres blir etablert

Lene begynte som maler og overflatebehandler, og overtok regnskap og økonomiansvaret fra 2016. 

Det samme året søkte VB Design/Valdres Bondemøbler om midler via Innovasjon Norge og fikk tilskudd til et navnebytte og en helt ny identitet. Navnet Volden i Valdres AS ble til.

I løpet av disse årene utviklet foretaket til Ola og Lene seg til å bli en bedrift bestående av flere dyktige håndverkere. Kundegruppa rommet nå bolig- og hytteeiere over hele landet.

MG 0483 Web 2

En familiebedrift

Sondre var 4 år da far Ola drev Falken Trevare med to kamerater. I oppveksten var Sondre med faren, i ferier og på fridager, for å hjelpe til med arbeidsoppgaver som pussing av kjøkkenfronter til å være hjelpegutt på montering. Han fikk sansen for møbelsnekkerfaget og bestemte seg etter endt militærtjeneste i 2012 for å bli en del av Valdres Bondemøbler. I 2013 ble Sondre med for fullt og fikk opplæring i montering, med det mål om en dag kunne ta over bedriften. 

10 år etter, i januar 2023, tok Sondre over rollen som daglig leder og aksjemajoritet i Volden i Valdres.

Voldenivaldre Teamet Mellocrop

Volden i Valdres i dag

I dag er Volden i Valdres et håndplukket lag på 10, med Sondre i spissen som daglig leder. Ola som solid støttespiller for Sondre og Lene har fortsatt regnskap- og økonomiansvar. 

"Volden i Valdres AS er vårt hjertebarn og vi vil alltid gjøre alt vi kan for at firmaet og alle ansatte skal ha det bra. Vi har hele tiden vokst sakte. At firmaet hele tiden har hatt en solid økonomi og vært en trygg arbeidsplass for alle har vært viktig for oss." 

- Lene Volden